poniedziałek, 12 czerwca 2017

Wyniki konkursu "Młodzi mieszkańcy wsi o sobie i swoich działaniach na rzecz społeczności lokalnych"

PODSUMOWANIE KONKURSU

Konkurs "Młodzi mieszkańcy wsi o sobie i swoich działaniach na rzecz społeczności lokalnych" został zorganizowany przez Katedrę Socjologii Zmiany Społecznej APS w ramach projektu "Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2013/11/D/HS6/04574).

Na konkurs wpłynęło 16 prac. 10 z nich zostało nadesłanych przez kobiety, autorami pięciu byli mężczyźni, a jedna praca została zgłoszona przez małżeństwo. Wiek zgłaszających wahał się w przedziale 21-39 lat. Zgłoszenia napłynęły z województw: wielkopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Przeważnie dotyczyły one działań społecznych na rzecz wsi i jej mieszkańców, realizowanych w ramach samorządu sołeckiego, lokalnych organizacji i instytucji publicznych. Większość nadesłanych prac prezentowała wysoki poziom - opisy działań i dołączone dokumentacje zdjęciowe ukazywały szeroki wachlarz inicjatyw społecznych, w które angażują się autorzy i autorki zgłoszeń.

WYNIKI KONKURSU

Kapituła Konkursu w składzie:
 • Prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska, Kierownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej APS;
 • Dr Jowita Bartczak, Prodziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, współpracownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej APS;
 • Dr Ilona Matysiak, pracownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej APS, koordynatorka projektu badawczego "Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce";
podjęła decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień.

Nagrody otrzymują:
 • nagrodę za zajęcie I miejsca otrzymuje p. Kinga Łuczak
 • nagrodę za zajęcie II miejsca otrzymuje p. Zbigniew Rudlicki
 • nagrodę za zajęcie III miejsca otrzymuje p. Regina Pazdur

Równorzędne wyróżnienia, honorowane pamiątkowymi dyplomami, zostały przyznane:
 • p. Dorocie Czekale
 • p. Kamilowi Frelidze
 • p. Marcinowi Malczewskiemu
 • p. Kamilowi Stepnowskiemu

Kapituła Konkursu składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom/laureatkom i wyróżnionym, a także dziękuje wszystkim autorom/autorkom zgłoszeń za udział w konkursie. 

środa, 15 marca 2017

Konkurs "Młodzi mieszkańcy wsi o sobie i swoich działaniach na rzecz społeczności lokalnych"



Katedra Socjologii Zmiany Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zaprasza do udziału w konkursie

„Młodzi mieszkańcy wsi o sobie i swoich działaniach
na rzecz społeczności lokalnych”

Konkurs na najciekawszy opis doświadczeń związanych z szeroko rozumianymi działaniami na rzecz swojego środowiska jest skierowany do młodych mieszkańców wsi w wieku 20-40 lat.
 • Mieszkasz na wsi?
 • Działasz na rzecz swojej miejscowości, prowadzisz własną firmę, rozwijasz gospodarstwo rolne?
Opowiedz o tym!

Celem konkursu jest uzyskanie i upowszechnianie wiedzy o działaniach młodych mieszkańców wsi na rzecz społeczności lokalnych. Zgłaszane opisy będą cennym materiałem do naukowych analiz na temat roli młodych ludzi w rozwoju polskiej wsi. 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego „Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS6/04574. 

Do wygrania atrakcyjne nagrody:
I miejsce - cyfrowy aparat fotograficzny o wartości ok. 1200 zł
II miejsce - tablet o wartości ok. 1000 zł
III miejsce - czytnik e-booków o wartości ok.700 zł

Opisy powinny zawierać Wasze wypowiedzi na następujące pytania:
 • W jakiej wsi mieszkasz i ile masz lat? 
 • Jakie masz wykształcenie i czym zajmujesz się zawodowo? 
 • Dlaczego mieszkasz na wsi? 
 • Czy jesteś z tego zadowolony(a) i dlaczego? 
 • Na czym polegają Twoje działania? 
  • Skąd wzięły się pomysły? 
  • Z kim współpracujesz, kto Ci pomaga?
  •  Jakie są przyczyny sukcesu/porażki?
 • Czy chciał(a)byś coś w przyszłości zrobić/zmienić w swojej wsi? Dlaczego?

Opowiedzcie o swoich działaniach na rzecz:
 • poprawy warunków życia w Waszej miejscowości (np. zabieganie o oświetlenie uliczne, lepszy transport lokalny, dodatkowe zajęcia w szkole lub świetlicy, organizowanie spotkań, festynów, zawodów sportowych, kina plenerowego, koncertów, wycieczek, starania o budowę boiska, placu zabaw, nawiązywanie kontaktów z organizacjami lub instytucjami z innych krajów i inne); 
 • upowszechniania nowych kierunków hodowli, upraw lub pielęgnacji roślin (także poprzez wprowadzanie ich we własnym gospodarstwie); 
 • dostarczania nowych usług i produktów w Waszej okolicy (np. w ramach własnej firmy).

Opisy mogą dotyczyć zarówno działań, które sami wymyśliliście, jak i udziału w przedsięwzięciach innych osób. Mogą to być działania, które prowadzicie w ramach jakiś organizacji (np. OSP, komitet rodzicielski, rada parafialna, lokalne stowarzyszenie), samorządu lokalnego, lokalnych instytucji, własnej firmy lub gospodarstwa, jak i poza formalnymi strukturami. Mogą to być przedsięwzięcia, które uważacie za udane, jak i takie, których nie udało się do końca zrealizować.

Opisy do 10 stron należy przesyłać do 22.05.2017 na adres: imatysiak@aps.edu.pl.

W konkursie będą preferowane opisy obszerne, w pogłębiony i ciekawy sposób prezentujące Wasze doświadczenia. Mile widziane będzie dołączenie kilku zdjęć ilustrujących opisywane miejsca i działania.


sobota, 14 listopada 2015

Czy warto mieszkać na wsi?

Od 2000 roku więcej Polaków i Polek osiedla się na terenach wiejskich, niż je opuszcza, zwłaszcza te położone blisko miast. Coraz więcej ludzi w Polsce uważa, że wieś jest lepszym miejscem do życia niż miasto. 

Czy zgadzacie się z taką opinią? Dlaczego Wy sami mieszkacie na wsi? Co współczesna polska wieś może zaoferować młodym ludziom? Czekam na Wasze komentarze!

Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko,
Będę wdzięczna, jeśli w komentarzu wpiszesz swój wiek, płeć, poziom wykształcenia oraz nazwę województwa, w którym leży Twoja wieś. Bądź świadomy/świadoma, że publikując wpisy w komentarzach wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich wypowiedzi do celów naukowych. Wypowiedzi o charakterze komercyjnym (reklamy itp.), zawierające elementy mowy nienawiści oraz spam będą przeze mnie usuwane. Jeśli chcesz mi coś przekazać, ale wolałbyś/wolałabyś nie zabierać głosu na blogu, skorzystaj proszę z formularza kontaktowego.

poniedziałek, 19 października 2015

Rusza blog badawczy "Młodzi na wsi"

Jestem socjolożką, pracuję w Katedrze Socjologii Zmiany Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a regularnie współpracuję również z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Interesują mnie przemiany społeczne, ekonomiczne i kulturowe, które zachodzą współcześnie na terenach wiejskich w Polsce.

Ten blog jest częścią szerszego projektu badawczego. Celem badania jest analiza sytuacji młodych mieszkańców wsi - pokolenia dwudziesto- i trzydziestolatków. Chodzi zarówno o tych, którzy mieszkali na wsi od zawsze, jak i tych, którzy się na wieś sprowadzili. Szukam odpowiedzi na pytania, dlaczego mieszkają na wsi i jak im się tu żyje.

Mam nadzieję, że blog pozwoli mi poznać opinie i doświadczenia młodych mieszkańców z różnych wsi, tj. małych i większych, podmiejskich i oddalonych od miast, rolniczych i takich, w których nie ma ani jednego rolnika - różne są w nich warunki życia i perspektywy dla młodych ludzi. Serdecznie zapraszam do komentowania, dzielenia się swoimi uwagami i przemyśleniami. Każdy głos będzie dla mnie niezwykle cenny!

Uruchomieniu tego bloga przyświecają wyłącznie cele naukowe. Wypowiedzi i komentarze będą dla mnie ważnym materiałem badawczym, który poddam socjologicznej analizie jakościowej. Mam nadzieję, że blog przyda się również jego Czytelnikom i Czytelniczkom - jako forum wymiany doświadczeń, informacji i praktycznych porad dotyczących życia na wsi. W miarę możliwości będę tu udostępniać także ciekawe wyniki badań, raporty, artykuły oraz linki dotyczące polskiej wsi.