poniedziałek, 12 czerwca 2017

Wyniki konkursu "Młodzi mieszkańcy wsi o sobie i swoich działaniach na rzecz społeczności lokalnych"

PODSUMOWANIE KONKURSU

Konkurs "Młodzi mieszkańcy wsi o sobie i swoich działaniach na rzecz społeczności lokalnych" został zorganizowany przez Katedrę Socjologii Zmiany Społecznej APS w ramach projektu "Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2013/11/D/HS6/04574).

Na konkurs wpłynęło 16 prac. 10 z nich zostało nadesłanych przez kobiety, autorami pięciu byli mężczyźni, a jedna praca została zgłoszona przez małżeństwo. Wiek zgłaszających wahał się w przedziale 21-39 lat. Zgłoszenia napłynęły z województw: wielkopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Przeważnie dotyczyły one działań społecznych na rzecz wsi i jej mieszkańców, realizowanych w ramach samorządu sołeckiego, lokalnych organizacji i instytucji publicznych. Większość nadesłanych prac prezentowała wysoki poziom - opisy działań i dołączone dokumentacje zdjęciowe ukazywały szeroki wachlarz inicjatyw społecznych, w które angażują się autorzy i autorki zgłoszeń.

WYNIKI KONKURSU

Kapituła Konkursu w składzie:
  • Prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska, Kierownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej APS;
  • Dr Jowita Bartczak, Prodziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, współpracownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej APS;
  • Dr Ilona Matysiak, pracownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej APS, koordynatorka projektu badawczego "Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce";
podjęła decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień.

Nagrody otrzymują:
  • nagrodę za zajęcie I miejsca otrzymuje p. Kinga Łuczak
  • nagrodę za zajęcie II miejsca otrzymuje p. Zbigniew Rudlicki
  • nagrodę za zajęcie III miejsca otrzymuje p. Regina Pazdur

Równorzędne wyróżnienia, honorowane pamiątkowymi dyplomami, zostały przyznane:
  • p. Dorocie Czekale
  • p. Kamilowi Frelidze
  • p. Marcinowi Malczewskiemu
  • p. Kamilowi Stepnowskiemu

Kapituła Konkursu składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom/laureatkom i wyróżnionym, a także dziękuje wszystkim autorom/autorkom zgłoszeń za udział w konkursie.