środa, 15 marca 2017

Konkurs "Młodzi mieszkańcy wsi o sobie i swoich działaniach na rzecz społeczności lokalnych"Katedra Socjologii Zmiany Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zaprasza do udziału w konkursie

„Młodzi mieszkańcy wsi o sobie i swoich działaniach
na rzecz społeczności lokalnych”

Konkurs na najciekawszy opis doświadczeń związanych z szeroko rozumianymi działaniami na rzecz swojego środowiska jest skierowany do młodych mieszkańców wsi w wieku 20-40 lat.
 • Mieszkasz na wsi?
 • Działasz na rzecz swojej miejscowości, prowadzisz własną firmę, rozwijasz gospodarstwo rolne?
Opowiedz o tym!

Celem konkursu jest uzyskanie i upowszechnianie wiedzy o działaniach młodych mieszkańców wsi na rzecz społeczności lokalnych. Zgłaszane opisy będą cennym materiałem do naukowych analiz na temat roli młodych ludzi w rozwoju polskiej wsi. 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego „Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS6/04574. 

Do wygrania atrakcyjne nagrody:
I miejsce - cyfrowy aparat fotograficzny o wartości ok. 1200 zł
II miejsce - tablet o wartości ok. 1000 zł
III miejsce - czytnik e-booków o wartości ok.700 zł

Opisy powinny zawierać Wasze wypowiedzi na następujące pytania:
 • W jakiej wsi mieszkasz i ile masz lat? 
 • Jakie masz wykształcenie i czym zajmujesz się zawodowo? 
 • Dlaczego mieszkasz na wsi? 
 • Czy jesteś z tego zadowolony(a) i dlaczego? 
 • Na czym polegają Twoje działania? 
  • Skąd wzięły się pomysły? 
  • Z kim współpracujesz, kto Ci pomaga?
  •  Jakie są przyczyny sukcesu/porażki?
 • Czy chciał(a)byś coś w przyszłości zrobić/zmienić w swojej wsi? Dlaczego?

Opowiedzcie o swoich działaniach na rzecz:
 • poprawy warunków życia w Waszej miejscowości (np. zabieganie o oświetlenie uliczne, lepszy transport lokalny, dodatkowe zajęcia w szkole lub świetlicy, organizowanie spotkań, festynów, zawodów sportowych, kina plenerowego, koncertów, wycieczek, starania o budowę boiska, placu zabaw, nawiązywanie kontaktów z organizacjami lub instytucjami z innych krajów i inne); 
 • upowszechniania nowych kierunków hodowli, upraw lub pielęgnacji roślin (także poprzez wprowadzanie ich we własnym gospodarstwie); 
 • dostarczania nowych usług i produktów w Waszej okolicy (np. w ramach własnej firmy).

Opisy mogą dotyczyć zarówno działań, które sami wymyśliliście, jak i udziału w przedsięwzięciach innych osób. Mogą to być działania, które prowadzicie w ramach jakiś organizacji (np. OSP, komitet rodzicielski, rada parafialna, lokalne stowarzyszenie), samorządu lokalnego, lokalnych instytucji, własnej firmy lub gospodarstwa, jak i poza formalnymi strukturami. Mogą to być przedsięwzięcia, które uważacie za udane, jak i takie, których nie udało się do końca zrealizować.

Opisy do 10 stron należy przesyłać do 22.05.2017 na adres: imatysiak@aps.edu.pl.

W konkursie będą preferowane opisy obszerne, w pogłębiony i ciekawy sposób prezentujące Wasze doświadczenia. Mile widziane będzie dołączenie kilku zdjęć ilustrujących opisywane miejsca i działania.


2 komentarze:

Będę wdzięczna za podanie na wstępie komentarza: płci, wieku, wykształcenia oraz nazwy województwa.