Więcej o mnie i mojej pracy naukowej


Jestem socjolożką, absolwentką Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję w Katedrze Socjologii Zmiany Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a regularnie współpracuję również z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Interesują mnie przemiany społeczne, ekonomiczne i kulturowe, które współcześnie zachodzą na terenach wiejskich w Polsce.

W mojej pracy magisterskiej zajęłam się fenomenem Kół Gospodyń Wiejskich - organizacji bardzo charakterystycznej i ważnej dla polskiej wsi, a często mało docenianej. Szukałam odpowiedzi, do czego przydają się dziś KGW kobietom wiejskim, jak działają i dlaczego Kół przybywa. W pracy doktorskiej analizowałam rolę sołtysów i sołtysek we współczesnych społecznościach wiejskich. Szczególnie interesowało mnie, dlaczego coraz więcej kobiet obejmuje funkcję sołtysa i co z tego wynika. W ubiegłym roku mój doktorat został opublikowany w formie książki. W kolejnym badaniu chcę przyjrzeć się sytuacji młodych mieszkańców wsi, pokoleniu dwudziesto- i trzydziestolatków, które w dużej mierze zadecyduje o kierunkach rozwoju polskich terenów wiejskich w przyszłości. 

Moja sylwetka naukowa na stronie APS 
Książka o roli sołtysów i sołtysek - spis treści